Szemere Pál emléktábláját a nagybecskereki temetőben 2012-ben állították fel, és azóta itt koszorúz a nagybecskereki magyarság.